this image shows a kids corner in a town hall waiting area
IKC Nieuws
Megosztás
Het belang van het ontwikkelen van niet-cognitieve vaardigheden op jonge leeftijd

Investeren in ontwikkeling tijdens de vroege kinderjaren door James J. Heckman

James J. Heckman is hoogleraar aan de Universiteit van Chicago. Hij ontving de Nobelprijs voor Economie voor zijn econometrische werk en haalt zijn voldoening uit de maatschappelijke veranderingen die hij met zijn werk mogelijk maakt. Bij de universiteit van Chicago heeft hij baanbrekend werk verricht waaruit blijkt dat de kwaliteit van de ontwikkeling in de vroege kinderjaren een grote invloed heeft op de gezondheid, economische en sociale resultaten van individuen en maatschappij in het algemeen.

Het Engelstalige onderzoek van Heckman laat zien dat investeren in ontwikkeling en onderwijs tijdens de eerste levensjaren het hoogste maatschappelijke rendement oplevert. In deze periode wordt namelijk de basis gelegd voor de ontwikkeling van veel niet-cognitieve vaardigheden. Dit blijkt belangrijker te zijn dan het investeren in cognitieve vaardigheden op latere leeftijd tijdens het basis en voortgezet onderwijs.
 

1. Intelligentie en sociale vaardigheden worden al op jonge leeftijd ontwikkeld - en beide zijn essentieel voor succes

Veel grote economische en sociale problemen in Amerika, zoals misdaad, tienerzwangerschappen, schoolverlaters en slechte gezondheid, kunnen worden aangepakt door op jonge leeftijd het kennisniveau en de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaardigheden zoals concentratie, doorzettingsvermogen en samenwerking.

Deze zogenaamde "zachte" sociale vaardigheden zijn noch zacht noch onbelangrijk. Professor Heckman heeft namelijk hard kunnen maken dat deze vaardigheden essentiële ingrediënten zijn voor succes in het leven. In feite heeft het vroeg ontwikkelen van sociale vaardigheden een grote invloed op de succesvolle groei van het IQ en daarom ook op de persoonlijke en sociale productiviteit.

2. Vroeg investeren levert het grootste rendement op menselijk kapitaal

Het onderzoek toont aan dat goede verzorging, fysieke gezondheid en leerervaringen bij kinderen tussen nul en vijf jaar oud, later de kans op succes of falen in de samenleving sterk beïnvloeden. Daarom is dit de meest efficiënte periode om te investeren in de ontwikkeling van non-cognitieve vaardigheden.

De uitdagingen in Amerika zijn groot. Zo zijn er een recordaantal schoolverlaters en mede daardoor een gebrek aan afgestudeerde starters. Als gevolg hiervan neemt de criminaliteit toe door een groeiende onderklasse. Daarnaast is er een toenemend aantal mensen met obesitas en chronische ziektes. Uit het werk van professor Heckman blijkt dat inzetten op preventie hiervan efficiënter is dan remediëring. Heckman benadrukt het belang om nu te werken aan oplossingen voor toekomstige generaties, terwijl we de huidige problemen ook blijven aanpakken.

3. Hulp aan kansarme inwoners kan veel voordeel brengen voor Amerika

Het meeste voordeel is te behalen bij kansarme gezinnen. Helaas is dit juist de groep die waarschijnlijk de minste economische en sociale middelen hebben om jonge kinderen de ontwikkeling te bieden die ze nodig hebben voor toekomstig succes.

De overheid kan werken aan het verschaffen van de benodigde ontwikkelingsmiddelen. Zo neemt de kans toe dat achtergestelde kinderen betere resultaten behalen op het gebied van onderwijs, gezondheid en economie. Dit zal een positief effect geven op de toekomstige economie.

4. Goed economisch rendement komt voort uit kwaliteitsinvesteringen in de ontwikkeling van de vroege kinderjaren

Professor Heckman kwam tot de bovenstaande conclusies door het bestuderen van programma’s die de afgelopen decennia zijn gebruikt voor ontwikkelingssteun aan jonge kinderen in kansarme gezinnen.

De onderstaande grafiek laat zien dat het hoogste economische rendement afkomstig is van de vroegste investeringen in kinderen. Ook wordt duidelijk dat de samenleving te veel geld investeert in de latere ontwikkeling, terwijl dit vaak te laat is om nog veel waarde te bieden. 

the_heckman_curve.jpg

 

Bron:
Heckman, James. The Heckman Equation brochure. Bron https://heckmanequation.org: https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-equation-brochure